Disclaimer

Odmítnutí odpovědnosti Ellato

Podmínky tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahují na tyto webové stránky ellatostore.com

Návštěvou těchto webových stránek a/nebo použitím informací nabízených na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím prohlašujete, že souhlasíte s platností tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Používání těchto webových stránek ellatostore.com
Informace na těchto webových stránkách jsou určeny výhradně jako obecné informace. Z informací na těchto webových stránkách nelze vyvozovat žádná práva. Přestože společnost Ellato věnuje sestavování a údržbě těchto webových stránek velkou péči a používá zdroje, které jsou považovány za spolehlivé, nemůžeme zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací. Společnost Ellato nezaručuje, že webové stránky budou fungovat bez chyb a přerušení nebo že nebudou obsahovat viry. Společnost Ellato se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti, pokud jde o přesnost, úplnost, aktuálnost poskytovaných informací a (nepřerušované) používání těchto webových stránek.

Informace, produkty a služby třetích stran
Webové stránky společnosti Ellato obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, používání nebo dostupnost webových stránek třetích stran. Tyto odkazy používáte na vlastní nebezpečí. Informace na těchto webových stránkách byly společností Ellato sestaveny s náležitou péčí, ale nebyla dále posuzována jejich přesnost, přiměřenost, aktuálnost nebo úplnost. Odpovědnost nesete sami.

Duševní vlastnictví
Používání informací na těchto webových stránkách je bezplatné, pokud tyto informace nekopírujete, nešíříte ani jinak nepoužíváte či nezneužíváte. Opakované použití informací na těchto webových stránkách je možné pouze v souladu s ustanoveními závazných právních předpisů.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ellato není dovoleno opakovaně používat texty, fotografický materiál nebo jiné materiály na těchto webových stránkách. Duševní vlastnictví patří společnosti Ellato.

V případě potřeby:
U cen uvedených na našich webových stránkách se snažíme co nejpečlivěji odrážet realitu a zamýšlené ceny. Chyby, které se vyskytnou a jsou rozpoznatelné jako chyby v programování nebo překlepy, nikdy nepředstavují důvod k uplatnění nároku na uzavření smlouvy nebo dohody se společností Ellato nebo k jejímu převzetí.

Společnost Ellato se snaží udržovat své webové stránky co nejaktuálnější. Pokud jsou i přes tuto snahu informace nebo obsah na těchto webových stránkách neúplné nebo nesprávné, nemůžeme za ně nést žádnou odpovědnost.

Informace a/nebo produkty na těchto webových stránkách jsou nabízeny bez jakékoli formy záruky nebo nároku na přesnost. Vyhrazujeme si právo tyto materiály měnit, odstraňovat nebo přeposílat bez předchozího upozornění. Společnost Ellato nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené na webových stránkách, na které odkazujeme prostřednictvím hypertextových odkazů.

Změny
Společnost Ellato si vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího upozornění změnit informace poskytované na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně textu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda informace poskytované na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně textu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, nebyly změněny.

Odpovědné zveřejnění
Může se neočekávaně stát, že se v některém z našich systémů objeví zranitelnost. Pokud objevíte bezpečnostní problém, žádáme vás, abyste nám jej co nejdříve nahlásili.

Pokud objevíte slabinu, nezneužívejte ji. Například tím, že:

Zveřejněním škodlivého softwaru;
Kopírováním, změnou nebo mazáním dat či konfigurací ze systému (alternativou je pořízení výpisu adresářů nebo snímku obrazovky);
Prováděním změn v systému;
opakovaným přístupem do systému nebo sdílením přístupu s jinými osobami;
Používání takzvaného "bruteforcingu" k získání přístupu do systémů;
použití útoků typu odepření služby nebo sociálního inženýrství.
Rozhodné právo
Tyto webové stránky a prohlášení o vyloučení odpovědnosti se řídí nizozemským právem. Veškeré spory vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním budou předloženy výhradně příslušnému soudu v Česky.