Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte nebo nakoupíte u společnosti Ellato.

Osobní údaje, které shromažďujeme
Když navštívíte společnost Ellato, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých souborech cookie nainstalovaných ve vašem zařízení. Kromě toho při prohlížení společnosti Ellato shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, o tom, které webové stránky nebo vyhledávací výrazy vás na společnost Ellato odkázaly, a informace o tom, jak se společností Ellato komunikujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako "informace o zařízení".

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:
- "Cookies" jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a jejich zakázání naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org.
- "Soubory protokolu" sledují akce prováděné na Ellato a shromažďují údaje, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, odkazující/odkazované stránky a datum/čas.
- "Web beacons", "tagy" a "pixely" jsou elektronické soubory používané k zaznamenávání informací o tom, jak navštěvujete Ellato.

Kromě toho, když provedete nákup nebo se pokusíte o nákup prostřednictvím společnosti Ellato, shromažďujeme od vás určité informace, včetně vašeho jména, fakturační adresy, dodací adresy, platebních údajů (včetně čísla kreditní karty, e-mailové adresy a telefonního čísla. Tyto informace označujeme jako "informace o objednávce".

Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o "osobních údajích", máme na mysli jak informace o zařízení, tak informace o objednávce.

Jak vaše osobní údaje používáme?
Informace o objednávce, které shromažďujeme, obecně používáme k vyřízení objednávek zadaných prostřednictvím společnosti Ellato (včetně zpracování vašich platebních údajů, zajištění dopravy a poskytnutí faktur a/nebo potvrzení objednávky). Kromě toho tyto informace o objednávkách používáme k:
- Komunikaci s vámi;
- prověřování objednávek z hlediska možných rizik nebo podvodů; a
- V souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, vám poskytovat informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.

Shromážděné informace o zařízeních používáme k tomu, abychom mohli prověřovat potenciální rizika a podvody (zejména vaši IP adresu) a obecněji ke zlepšování a optimalizaci společnosti Ellato (například generováním analytických údajů o tom, jak naši zákazníci procházejí a komunikují se společností Ellato, a k vyhodnocování úspěšnosti našich marketingových a reklamních kampaní).

Sdílení vašich osobních údajů
Vaše Osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají používat vaše Osobní údaje, jak je popsáno výše. Například k pohonu této zprostředkovatelské platformy používáme společnost Shopify - více informací o tom, jak společnost Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy. Používáme také službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak se návštěvníci Ellato pohybují online - více informací o tom, jak Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Tot slot kunnen wij uw Persoonlijke Informatie ook delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die wij ontvangen, of om onze rechten op een andere manier te beschermen.

Gedragsreclame
Zoals hierboven beschreven, gebruiken we uw Persoonlijke Informatie om u te voorzien van gerichte advertenties of marketingcommunicatie die volgens ons interessant voor u kan zijn. Voor meer informatie over hoe gerichte reclame werkt, kunt u de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") bezoeken op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

U kunt zich afmelden voor gerichte reclame door gebruik te maken van de onderstaande links:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
Bovendien kunt u zich voor sommige van deze diensten afmelden door het opt-outportaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: http://optout.aboutads.info/.

Traceer niet
Houd er rekening mee dat we de gegevensverzameling op Ellato niet wijzigen en dat we geen gebruik maken van praktijken wanneer we een Do Not Track-signaal van uw browser zien.

Uw rechten
Als u een Europese ingezetene bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Indien u een Europese ingezetene bent, merken wij bovendien op dat wij uw gegevens verwerken om contracten met u te kunnen nakomen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via Ellato), of om op een andere manier onze legitieme zakelijke belangen te behartigen die hierboven zijn opgesomd. Bovendien wordt uw informatie buiten Europa overgedragen, ook naar Canada en de Verenigde Staten.

Bewaren van gegevens
Wanneer u via Ellato een bestelling plaatst, bewaren wij uw bestelinformatie voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt om deze informatie te verwijderen.

Wijzigingen
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om bijvoorbeeld veranderingen in onze praktijken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen te weerspiegelen.

Contacteer ons
Voor meer informatie over ons privacybeleid, als u vragen heeft, of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@ellatostore.com

 Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na předvolání, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

Chování v reklamě
Jak je popsáno výše, vaše Osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílenou reklamu nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, naleznete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative ("NAI") na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cílené reklamy se můžete odhlásit pomocí níže uvedených odkazů:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads
Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/.

Nesledovat
Vezměte prosím na vědomí, že sběr dat na Ellato neměníme a nepoužíváme postupy, když vidíme signál Do Not Track z vašeho prohlížeče.

Vaše práva
Pokud jste obyvatelem Evropské unie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo požadovat opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud si přejete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Kromě toho, pokud jste evropským rezidentem, bereme na vědomí, že vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv s vámi (například pokud si objednáte zboží prostřednictvím společnosti Ellato) nebo za účelem jiného naplnění našich oprávněných obchodních zájmů uvedených výše. Kromě toho budou vaše údaje předávány mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.

Uchovávání údajů
Pokud zadáte objednávku prostřednictvím společnosti Ellato, uchováme informace o vaší objednávce pro naše záznamy, pokud a dokud nás nepožádáte o jejich vymazání.

Změny
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

Kontaktujte nás
Pro více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, v případě jakýchkoli dotazů nebo v případě, že chcete podat stížnost, nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@ellatostore.com.